คำชี้แจงการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

คำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคล

www.cpall.co.th มีนโยบายที่เคร่งครัดในการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้หางาน โดยทาง www.cpall.co.th จะไม่เปิดเผยข้อมูลนั้นให้แก่ผู้ใดทั้งสิ้นก่อนที่ จะมีการอนุญาตจากทางผู้หางาน

การใช้งาน

ผู้หางานสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่ส่งมายัง www.cpall.co.th ได้ และอาจจะทำการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลดังกล่าวได้ตลอดเวลา

การเก็บรักษารายละเอียดส่วนบุคคล

ตามข้อบังคับทางกฎหมาย ข้อมูลของผู้หางานจะได้รับการเก็บรักษาโดย www.cpall.co.thหลังจากที่สิ้นสภาพการใช้บริการแล้วก็ตามข้อมูลดังกล่าวจะถูก ลบออกจาก ฐานข้อมูลของ www.cpall.co.th ในกรณีที่ผู้หางานขอร้องอย่างเป็นทางการ ให้ลบข้อมูลดังกล่าวออกจากฐานข้อมูล หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ recruitmentcenter@cpall.co.th