หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : วิศวกรคลังสินค้า(ชลบุรี)

ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร กลุ่มธุรกิจค้าปลีกฯ

ลักษณะงาน

•ออกแบบ วางแผน วิเคราะห์ และหาแนวทางในการเลือกใช้วัตถุดิบต่าง ๆ ในเหมาะกับงาน สิ่งแวดล้อม และผู้คนที่จะมาใช้ชิ้นงานนั้น

ประเภทงาน

วิศวกร

สถานที่ทำงาน

จังหวัดชลบุรี

การศึกษา

การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกลหรือไฟฟ้า

คุณสมบัติ

•มีประสบการณ์อย่างน้อย 8 ปี ในสายงานที่เกี่ยวข้อง •มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน •สามารถทำงานประจำและเดินทางต่างจังหวัดได้ •มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษและขับรถยนต์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

อายุ 32-42 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งวิศวกรคลังสินค้า(ชลบุรี)