หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : IT Strategic and Policy Management

ระดับบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะงาน

• กำหนดแนวทาง กำกับ ออกแบบแผนกลยุทธ นโยบาย มาตรฐาน และแนวทางปฏิบัติ สำหรับการดำเนินการด้านเทคโนลยีสารสนเทศ • กำหนดแนวทาง และกำกับการดำเนินการวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับแผนกลยุทธ และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ • สร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ • กำหนดแนวทาง และกำกับการออกแบบ Technology Solution เพื่อตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับแผนกลยุทธ และนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร • กำหนดแนวทาง และกำกับการสื่อสาร กลยุทธ แผนกลยุทธ นโยบาย มาตรฐาน และแนวทางการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้กับผู้เกี่ยวข้อง ทั้งด้าน ธุรกิจ และด้านเทคโนโลยสารสนเทศ • กำหนดแนวทางการ และกำกับการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานให้มีความรู้ความชำนาญ เฉพาะด้าน ที่เหมาะสมและมีประโยชน์ต่อการดำเนินงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ • เชื่อมโยงการทำงานระหว่างหน่วยงานให้สอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยเหลือในกระบวนการ • งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานที่ทำงาน

บางรัก

การศึกษา

ป.ตรี-ป.โท สาขา วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

• สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้ในระดับดี(ฟัง พูด อ่าน เขียน) และมีความสามารถในการนำเสนอระดับดีมาก • มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบงาน IT, การออกแบบระบบงาน IT ไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 3 ปี • มีความคิดเชิงกลยุทธ เป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ มีความคิดเชิงบวก เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการขนาดใหญ่ที่มีอุปสรรคผ่านไปได้ • หากมีความรู้ความเข้าใจด้านธุรกิจค้าปลีก (Convenience Store) จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ • 2 ปีแรกปฏิบัติงานสีลม ปีที่ 3 ย้ายที่ทำงานหลักไปแจ้งวัฒนะ(ใกล้เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ) **สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website หรือ E-mail : sevenjobs@cpall.co.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

30-38 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งIT Strategic and Policy Management