หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : Data Scientist สำนัก MIS & Analytics

ระดับบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะงาน

- ค้นหาและจัดเก็บข้อมูล สำรวจข้อมูล หาแบบแผนความเชื่อมโยงระหว่างกัน สร้างแบบจำ ลองเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล และ สื่อสารผลลัพธ์ที่ได้ให้เห็นภาพและเข้าใจง่าย - เป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างโจทย์ของผู้บริหารองค์กรกับข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อให้ได้มาซึ่งทางออกที่มีประสิทธิภาพที่สุด จากการนำ Big Data มาทำให้เป็น Information เพื่อนำ ไปวิเคราะห์ ให้องค์กรนำไปต่อยอด - ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูล - วิเคราะห์โจทย์และ/หรือสมมุติฐานทางธุรกิจ - ออกแบบสมมุติฐานทางการวิเคราะห์ข้อมูล คัดเลือก ออกแบบ Model การวิเคราะห์ข้อมูล - พัฒนา ทดสอบ สรุปผลการ ทดสอบ และสรุปความเชื่อมโยงสู่ภาคธุรกิจ เพื่อแนะแนวทางการนำไปใช้ - บริหาร วางแผน จัดหา ดูแล ปรับปรุง Platform และเครื่องมือ Machine Learning การทำ Model วิทยาศาสตร์ข้อมูลต่าง ๆ - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานที่ทำงาน

บางรัก

การศึกษา

- ปริญญาตรี-โท สาขา Computer Science, Engineer, MIS, Accounting, Statistic, Economic, Business Administration หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

- มีประสบการณ์ในสายงานนี้ หรือในด้าน Business Intelligent, Analysis, Research อย่างน้อย 5 ปี - มีทักษะในเชิงคิดวิเคราะห์และแสดงข้อมูลให้เห็นภาพ (Data Visualization)ได้เป็นอย่างดี - มีทักษะการเขียนโปรแกรม (programming) และการใช้ซอฟต์แวร์ในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ได้ เช่น SQL ฯลฯ - ชอบค้นคว้าหาข้อมูลใหม่ ๆ และมีความสามารถในการเจรจาต่อรอง - 2 ปีแรกปฏิบัติงานสีลม ปีที่ 3 ย้ายที่ทำงานหลักไปแจ้งวัฒนะ (ใกล้เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ) **สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website : http://job.cpall.co.th/ หรือส่ง Resume สมัครงานที่ E-mail : sevenjobs@cpall.co.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

30-40 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งData Scientist สำนัก MIS & Analytics