หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่าย Consult Unit (AI/Blockchain)

ระดับบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะงาน

- ศึกษาความเป็นไปได้ วิเคราะห์การลงทุน บริหารโครงการ AI - ให้คำปรึกษา ศึกษา วางแผน และดูภาพรวม Platform ของ AI Prototype เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ - บริหารโครงการ AI ด้านการขยายผลทางธุรกิจ และการศึกษา - นำความรู้ที่เกิดขึ้นมาประยุกต์ใช้เพื่อตอบโจทย์ภาคธุรกิจ - ออกแบบ พัฒนา และบำรุงรักษาเทคโนโลยีและโครงสร้าง ของ corporate AI enterprise architecture ตามนโยบาย hardware, software, network, database and future platform ให้สามารถตอบสนองการการเปลี่ยนแปลงของรอบธุรกิจ - ร่วมให้คำปรึกษาและพัฒนา โปรแกรม, Application, Solution, Platformด้าน AI, Blockchain, IOT และ cutting edge technology ตามนโยบาย - มีส่วนร่วมในกระบวนการโอนถ่ายเทคโนโลยีกับ Partner จาก AI Business STEM ในรูป AI Prototype ให้อยู่บนเทคโนโลยีและโครงสร้าง ของ corporate AI enterprise architecture - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประเภทงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานที่ทำงาน

บางรัก

การศึกษา

- ปริญญาตรี-เอก สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านปัญญาประดิษฐ์ หรือการบริหารเทคโนโลยี

คุณสมบัติ

- ภาษาอังกฤษดีมาก (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ถ้าสามารถใช้ภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ - เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้าน Enterprise Architecture Design / Implementation - เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้าน Enterprise system ที่เชื่อมโยงกับ cloud / hybrid management, big data management (from design to purchase then install and maintain) with effective ROI and also deeply understand and expert in AI, cybersecurity and contingency plan management. - สามารถเขียนโปรแกรมและแบบจำลองด้านปัญญาประดิษฐ์ IOT blockchain โดยเฉพาะhyperledger - Feasibility and Finance Management - สามารถเดินทางต่างประเทศได้ - 3ปีแรกปฏิบัติงานสีลม ปีที่ 4 ย้ายที่ทำงานหลักไปแจ้งวัฒนะ(ใกล้เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ) ** สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website หรือ E-mail : sevenjobs@cpall.co.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

28-45 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย Consult Unit (AI/Blockchain)