หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : Data Engineer สำนัก MIS & Analytics

ระดับบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะงาน

- สร้างและดูแลโครงสร้างพื้นฐานของข้อมูล ที่ได้มา , การไหลเข้าของข้อมูล, การจัดเก็บ และการดูแลคุณภาพข้อมูล ตลอดจน จัดเตรียมข้อมูลให้ผู้อื่นนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการใช้งาน - กำกับดูแลการออกแบบโครงสร้างข้อมูล โดยคำนึงถึง performance และความสามารถในการนำไปใช้ และให้สอดคล้องกับหลักการแนวทางการออกแบบ เข้าใจความต้องการและ update model ให้เหมาะสมอยู่เสมอ - ควบคุม และกำกับดูแลให้ระบบ Database มี performance และ availability อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด สนับสนุนการทำงานของ Data Modeler และ Analyst Modeler - กำกับดูแล การปรับปรุงคุณภาพของข้อมูล ให้มีความถูกต้องเสมอ วางแผน ควบคุม กำกับดูแลผู้ให้บริการโครงสร้างข้อมูลทางเทคนิค (Technical Team) ให้มีความพร้อม และสามารถตอบสนองความต้องการการใช้ข้อมูลเสมอ - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานที่ทำงาน

บางรัก

การศึกษา

- ปริญญาตรี-โท สาขา Computer Science, Engineer, MIS หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

- มีประสบการณ์ด้าน IT Management และ ด้าน Business Intelligent System อย่างน้อย 5 ปี - มีทักษะในเชิงคิดวิเคราะห์และแสดงข้อมูลให้เห็นภาพ (Data Visualization)ได้เป็นอย่างดี - มีทักษะการเขียนโปรแกรม (programming) และการใช้ซอฟต์แวร์ในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ได้ เช่น SQL ฯลฯ - ชอบค้นคว้าหาข้อมูลใหม่ ๆ และมีความสามารถในการเจรจาต่อรอง - 2 ปีแรกปฏิบัติงานสีลม ปีที่ 3 ย้ายที่ทำงานหลักไปแจ้งวัฒนะ (ใกล้เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ) **สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website : http://job.cpall.co.th/ หรือส่ง Resume สมัครงานที่ E-mail : sevenjobs@cpall.co.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

30-40 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งData Engineer สำนัก MIS & Analytics