หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : ผู้บริหารด้าน CAI Learning Center (AI/Blockchain)

ระดับบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะงาน

- วางกลยุทธ์ในการสร้างเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวกับ AI ทั้งภาคธุรกิจและภาคการศึกษา - เชื่อมโยงองค์ความรู้ บุคลากร ด้านปัญญาประดิษฐ์ที่จะนำมาสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา/รายวิชา - บริหารโครงการค่าย CAI ทั้งในและต่างประเทศที่ตอบสนองการพัฒนาบุคลากรเชิงรุกของประเทศและของบริษัท - สร้างและรักษาเครือข่าย ต่อยอดจาก ค่าย Creative AI เพื่อเพิ่ม CAI Citizen - เป็นช่องทางและศูนย์การติดต่อสื่อสาร ข่าว และประชาสัมพันธ์ด้าน CAI Education - ส่งเสริม และผลักดันการนำความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ ไปใช้ในภาคธุรกิจ และการศึกษา จากโครงการค่าย CAI และเครือข่ายของค่าย CAI เชื่อมโยงกับการพัฒนาความยั่งยืนขององค์กรและประเทศ - ปรับโครงการ CAI ให้สอดรับ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจและเทคโนโลยีขององค์กร - พัฒนาหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์อย่างสร้างสรรค์ เพื่อสร้างบุคลกรที่พร้อมใช้ต่อธุรกิจ และมีคุณภาพ - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประเภทงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานที่ทำงาน

บางรัก

การศึกษา

- ปริญญาตรี-เอก สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านปัญญาประดิษฐ์ หรือการบริหารเทคโนโลยี

คุณสมบัติ

- ภาษาอังกฤษดีมาก (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ถ้าสามารถใช้ภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศ และ บริหารเครือข่ายธุรกิจ หรือบริหารเครือข่ายการศึกษาระดับมหาชนมาไม่น้อยกว่า 3ปี - เข้าใจ มีทักษะบริหารเครือข่ายการศึกษาและธุรกิจกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศระดับ C-Level ที่สามารถเชื่อมโยงได้ทันที - เรียนรู้ตลอดเวลาในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็น Cutting Edge - มีประสบการณ์ Digital Transform และ บริหารจัดการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับองค์กรมหาชน - เข้าใจและมีทักษะที่จำเป็นต่อบริหารและจัดการกระบวนการต่างๆโครงการซอฟแวร์ระดับองค์กรและApplication - สามารถเดินทางต่างประเทศได้ - 3ปีแรกปฏิบัติงานสีลม ปีที่ 4 ย้ายที่ทำงานหลักไปแจ้งวัฒนะ(ใกล้เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ) **สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website หรือ E-mail : sevenjobs@cpall.co.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

35-45 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งผู้บริหารด้าน CAI Learning Center (AI/Blockchain)