หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : PMO and Resource Management Specialist (Gosoft)

ระดับบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะงาน

- บริหารจัดการภาพรวมพอร์ทโฟลิโอโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Project Portfolio Management) ครอบคลุมถึงการจัดสรรงบประมาณ, การจัดลำดับความสำคัญของโครงการ, การจัดสรรทรัพยากร และการวัดผล เพื่อสนับสนุนให้ Programmer, Project Manager และทีมงาน สามารถดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ โครงการสามารถส่งมอบผลลัพธ์ต่อธุรกิจตามที่ได้ตกลงไว้ ภายในกำหนด มีการใช้งบประมาณ และทรัพยากรที่เหมาะสม - กำหนดกระบวนการ/มาตรฐาน/วิธีการวัดผล ในการบริหารโครงการ โดยทำงานร่วมกับทีมงานภายในสำนัก หน่วยงาน/ผู้ให้บริการ ภายในและภายนอกต่างๆ สื่อสารผลักดันให้มีการนำไปใช้ ตลอดจนถึงการกำกับดูแลติดตามวัดผลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ดี - วางแผนและจัดสรรทรัพยากรบุคคล รวมถึงการใช้เครื่องมือในการดำเนินโครงการ ภายในสำนัก ให้สอดคล้องต่อความต้องการของโครงการ หรืองานต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้โครงการและงานต่างๆ สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ - บริหารจัดการให้มีการพัฒนาบุคลากร ด้าน Project Management ให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และส่งมอบผลการปฏิบัติงานที่ดี - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานที่ทำงาน

บางรัก

การศึกษา

- ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

- มีประสบการณ์การบริหารโครงการ IT อย่างน้อย 5 ปี - มีความรู้และทักษะด้าน Project Management และ Software Development Methodology - มีความรู้ความเข้าใจหลักการพื้นฐานใน IT Technology เป็นอย่างดี - สามารถใช้ Microsoft Project, Microsoft Office ในระดับดีมาก - สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ในเกณฑ์ดี และมีความสามารถในการนำเสนอระดับดีมาก - หากมีความรู้ความเข้าใจด้านธุรกิจค้าปลีก (Convenience Store) จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ - 2ปีแรกปฏิบัติงานสีลม ปีที่ 3 ย้ายที่ทำงานหลักไปแจ้งวัฒนะ(ใกล้เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ) **สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website หรือ E-mail : sevenjobs@cpall.co.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

30-38 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งPMO and Resource Management Specialist (Gosoft)