หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : GM Internal Audit (ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายตรวจสอบ)

ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร กลุ่มธุรกิจค้าปลีกฯ

ลักษณะงาน

1.ประเมินความเสี่ยงขององค์กรและจัดทำแผนการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 2.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ วางแผนการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ วางแผนงบประมาณของสำนักตรวจสอบ 3.ปฏิบัติงานตรวจสอบและควบคุมงานตรวจสอบของ Senior Auditor และ IT Senior Auditor ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ 4.วางแผนการตรวจสอบและออกแบบวิธีการตรวจสอบ 5.ควบคุมการปฏิบัติงานตรวจสอบด้าน IT ให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับอนุมัติ 6.ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และควบคุมการปฏิบัติงาน 7.เสนอรายงานตรวจสอบต่อผู้บริหารและ Audit Committee

ประเภทงาน

บัญชี/การเงิน/การลงทุน/การตลาด

สถานที่ทำงาน

บางรัก

การศึกษา

ปริญญาตรีหรือสูงกว่า คณะบัญชี หรือ บริหารธุรกิจ มีความรู้ ความเข้าใจทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติ

- 8-10 ปี. ในสายงานตรวจสอบภายในหรือตรวจสอบบัญชี (external audit) และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในในระดับบริหารอย่างน้อย 5 ปี -สอบผ่าน Certified Internal Audit CIA / Certified Public Accountant CPA / CISA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

35 ปีขึ้นไป

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งGM Internal Audit (ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายตรวจสอบ)