หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : ผู้เชี่ยวชาญการบริหารโครงการ(Data) สำนัก MIS & Analytics

ระดับบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะงาน

- ดำเนินการโครงการ และ/หรือ วิเคราะห์ข้อมูลหลักต่าง ๆ ของหน่วยงาน รวมถึงการ สร้าง Dashboard / Report ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - บริหารโครงการทางด้านการให้บริการข้อมูลของหน่วยงาน - ติดตาม ดูแล และป้องกันความเสี่ยงที่จะเป็นอุปสรรค์ต่อความสำเร็จ และสามารถตอบสนองและสนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์ และการดำเนินงานขององค์กร ได้อย่างทันต่อความต้องการ - สรุป รวบรวม รายการของงานและโครงการต่าง ๆ ที่ดำเนินการและที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน - ติดตามขั้นตอนการทำงาน และ ผลการดำเนินงานของโครงการ รวมถึงระบุ ค้นหาความเสี่ยงของการดำเนินการ และหาวิธีป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานที่ทำงาน

บางรัก

การศึกษา

- ปริญญาตรี สาขา Computer Science, Engineer, MIS ปริญญาโท สาขา MBA หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

- สามารถออกแบบและทดสอบโปรแกรม หรือมีความรู้ด้านภาษา SQL, R, Python, Qlik - มีประสบการณ์ด้าน Project Management อย่างน้อย 3 ปี - มีทักษะในเชิงคิดวิเคราะห์และแสดงข้อมูลให้เห็นภาพ (Data Visualization)ได้เป็นอย่างดี - ชอบค้นคว้าหาข้อมูลใหม่ ๆ และมีความสามารถในการเจรจาต่อรอง - 2 ปีแรกปฏิบัติงานสีลม ปีที่ 3 ย้ายที่ทำงานหลักไปแจ้งวัฒนะ (ใกล้เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ) **สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website : http://job.cpall.co.th/ หรือส่ง Resume สมัครงานที่ E-mail : sevenjobs@cpall.co.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

30-45 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญการบริหารโครงการ(Data) สำนัก MIS & Analytics