หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่าย Digital Learning & Technology Management (ปัญญธารา)

ระดับบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะงาน

- วิเคราะห์ความต้องการ, ผลกระทบ , กระบวนการทำงาน , การเรียนรู้ เพื่อทำการออกแบบและพิจารณาจัดหา solution ระบบ IT ที่เป็น Digital Learning มาใช้ในงานฝึกอบรมอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพ -กำหนดและออกแบบการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ (แอพพลิเคชั่นและซอฟท์แวร์) ให้สามารถรองรับงานพัฒนาบุคคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล -บริหารจัดการงบประมาณและโครงการ IT ให้สำเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่ตั้งไว้ - กำหนดแนวทางและบริหารการให้บริการสารสนเทศและงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ด้าน IT แก่บุคลากรในองค์กร - ดำเนินการปลูกฝัง mindset และสร้าง awareness ในเรื่องการใช้เทคโนโลยีในทุก process การทำงานภายในองค์กร ให้กับบุคลากรภายใน - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานที่ทำงาน

แจ้งวัฒนะ

การศึกษา

- ปริญญาตรี-โท สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ , คอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

- มีประสบการณ์ในสายงานไม่น้อยกว่า 5 ปี - มีความเป็นผู้นำ เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอ - มีความคล่องตัวสูง สามารถนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ ๆ แกผู้บริหารได้ - ถ้าสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ - สถานที่ทำงาน ศูนย์ฝึกอบรมธาราพาร์ค (แจ้งวัฒนะ) **ถ้าสนใจตำแหน่งงาน สามารถสมัครทาง Website หรือส่ง E-mail : sevenjobs@cpall.co.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

35-45 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งผู้จัดการฝ่าย Digital Learning & Technology Management (ปัญญธารา)