หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : (CP Retailink) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย Helpdesk

ระดับบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะงาน

- วางกลยุทธ์ กำหนดแนวทางและบริหารระบบ Helpdesk - วิเคราะห์ข้อมูลปัญหาต่างๆ และนำข้อมูลมาเสนอผู้บริหารเพื่อสนับสนุนธุรกิจ - บริหารจัดการ ปรับปรุงกระบวนการ ในการ Monitor, Support, ออก Call ติดตามงาน ตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลแจ้งซ่อมเพื่อเสนอ แนะนำในการให้บริการของบริษัท เพื่อลด Call แจ้งซ่อม และลูกค้าได้รับการบริการที่ดี - สร้างทีม Helpdesk ให้สามารถ Support ร้านกาแฟ,ระบบ POS, Vending Machine, และอื่นๆ ได้ตลอด 7 วัน มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้ทีมงาน Helpdesk Support ทำงานได้มีประสิทธิภาพ - ให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆกับทีมงาน Helpdesk Support - บริหารเสถียรภาพของระบบ Support การใช้งาน Smartphone ช่าง - วางแผนการปรับปรุงกระบวนการและระบบต่างๆ ให้ตอบสนองนโยบายของบริษัท - ร่วมพัฒนาระบบ POS , Delivery , BI Report, Vending Machine - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานที่ทำงาน

หลักสี่

การศึกษา

- ปริญญาตรี-โท สาขา คอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยี , อิเลคทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

- มีประสบการณ์ในสายงาน Helpdesk ไม่น้อยกว่า 5 ปี - ถ้าสามารถใช้ภาษาอังกฤษ ในการทำงานได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีความชำนาญด้านการบริหารจัดการงานด้าน IT - มีความชำนาญด้านการวางแผนและวิเคราะห์งาน - มีความเป็นผู้นำในการจัดการ รักในงานบริการ - สถานที่ทำงาน ซอยวิภาวดีรังสิต 62 (ศรีรับสุข) **สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website หรือ E-mail : sevenjobs@cpall.co.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

32-40 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่ง(CP Retailink) ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย Helpdesk