หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : ผู้บริหารศูนย์ความเป็นเลิศปัญญาประดิษฐ์สร้างสรรค์ (AI/Blockchain)

ระดับบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะงาน

- ดำเนินงานตามนโยบาย ให้ โครงสร้าง สถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีด้านAIขององค์กร และระบบนิเวศของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ครอบคลุมทั้งด้าน Hardware, Software ,Network and future platform - ศึกษาความเป็นไปได้ ของโครงการ พัฒนา AI / blockchain Phototype และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ก่อนการพัฒนาโครงการ เพื่อให้มั่นใจก่อนการลงทุนโครงการ AI / blockchain สำหรับภาคธุรกิจ และการศึกษานำความรู้ที่เกิดขึ้นมาประยุกต์ใช้เพื่อตอบโจทย์ภาคธุรกิจ - วิเคราะห์การลงทุนของโครงการพัฒนา AI / blockchain เพื่อหาโอกาสการพัฒนาภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม - บริหารโครงการพัฒนา AI / blockchain ให้มีคุณภาพ และสำเร็จภายใต้เป้าหมายและระยะเวลาที่กำหนด - แลกเปลี่ยนความรู้ภาคปฏิบัติกับผู้เชี่ยวชาญด้านAI / blockchain เพื่อสกัดความรู้ใหม่ และนำมาปรับปรุงระบบนิเวศของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ - ดำเนินการสร้าง ดูแล ปรับปรุง ระบบนิเวศสำหรับ การทดลอง ทดสอบ พัฒนา ปรับปรุง AI / blockchain Model และBusiness Model ในบริบท CPALL supply and customer chain ร่วมกับหน่วยงานด้านธุรกิจทั้งในและนอกองค์กร - ดำเนินการโครงการพัฒนา AI / blockchain Phototype ให้อยู่ภายใต้นโยบายทางธุรกิจ และหรือการศึกษา - ประสานงานการขยายผลทางธุรกิจ และการศึกษานำความรู้ที่เกิดขึ้น มาประยุกต์ใช้เพื่อตอบโจทย์ภาคธุรกิจ - ส่งเสริมและบริหารการเข้าใช้งาน Creative AI Excellence Center ของบุคคลากรในองค์กร ตามนโยบายของหน่วยงาน - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานที่ทำงาน

บางรัก

การศึกษา

- ปริญญาตรี-เอก สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านปัญญาประดิษฐ์ หรือการบริหารเทคโนโลยี

คุณสมบัติ

- ภาษาอังกฤษดีมาก (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ถ้าสามารถใช้ภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีประสบการณ์ในด้านการบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมหาชนและข้ามชาติ ไม่น้อยกว่า 3ปี - เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้าน Enterprise Architecture Design / Implementation - เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้าน Enterprise system ที่เชื่อมโยงกับ cloud / hybrid management, big data management (from design to purchase then install and maintain) with effective ROI and also deeply understand and expert in AI, cybersecurity and contingency plan management. - บริหารโครงการธุรกิจหรือ Start Up ระดับกลยุทธ์ - สามารถเขียนโปรแกรมและแบบจำลองด้านปัญญาประดิษฐ์ IOT blockchain โดยเฉพาะhyperledger - Feasibility and Finance Management - Systematic & Design Thinking ในธุรกิจค้าปลีก , ธุรกิจสื่อสาร หรือ ธนาคาร เป็นต้น - สามารถเดินทางต่างประเทศได้ - 2ปีแรกปฏิบัติงานสีลม ปีที่ 3 ย้ายที่ทำงานหลักไปแจ้งวัฒนะ(ใกล้เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ) **สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website หรือ E-mail : sevenjobs@cpall.co.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

35-45 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งผู้บริหารศูนย์ความเป็นเลิศปัญญาประดิษฐ์สร้างสรรค์ (AI/Blockchain)