หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : Data Scientist (Gosoft Co., Ltd.)

ระดับบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะงาน

1. ทำการวิเคราะห์และวิจัยข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจ โดยนำความรู้ทาง Data Science, Machine Learning และ Statistics มาใช้ รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจใน Best Practices 2. เขียน Custom Program เพื่อทำการเตรียมข้อมูล และสามารถพิสูจน์ Model ได้ 3. ทำความเข้าใจกับ Business Domain ที่จะนำเอา Data Science ไปประยุกต์ โดยมีความเข้าใจลึกซึ้งในธุรกิจ 4. สามารถประเมินมูลค่าของ Data Science Project ที่ทำได้ว่ามี impact กับธุรกิจเท่าใด หากนำผลลัพธ์จากการวิเคราะห์มาปฏิบัติ โดยต้องส่งมอบเป็น Actionable results ที่อิงกับหลักสถิติศาสตร์ที่มีความน่าเชื่อถือ 5. ศึกษาติดตามความก้าวหน้าในด้าน Data Science, Machine Learning, Statistics เพื่อนำความรู้และเครื่องมือใหม่ ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร

ประเภทงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานที่ทำงาน

บางรัก

การศึกษา

ปริญญาตรี - โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้าน Data Science

คุณสมบัติ

- มีประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี - มีความคิดเชิงระบบ - มีทักษะการติดต่อสื่อสาร และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี (ฟัง, พูด, อ่าน, เขียน) - มีทักษะการออกแบบแผนงานหรือโครงการ - มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูล (Data) และการประยุกต์ใช้กับองค์กร - มีความรู้ความเข้าใจทางด้านสถิติ - มีความรู้ทักษะด้านภาษา SQL, R, Python, และความรู้ด้าน Big data technologies (Hadoop, Spark) - ปี 2564 ย้ายสถานที่ปฏิบัติงานหลักไปแจ้งวัฒนะ (ใกล้เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ) **สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website http://job.cpall.co.th/ หรือ E-mail : sevenjobs@cpall.co.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

30 - 45 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งData Scientist (Gosoft Co., Ltd.)