หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายนิติกรรมสัญญา (บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จำกัด)

ระดับบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะงาน

- ตรวจสอบและกลั่นกรองการจัดทำนิติกรรมสัญญาและเอกสารด้านกฎหมายอื่นๆ ให้เป็นไปโดยรัดกุมและถูกต้อง ทันตามระยะเวลาที่กำหนด และให้เกิดประโยชน์สูงสุด และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการฟ้องร้องในภายหลัง - ตรวจสอบข้อมูลการต่ออายุสัญญาทุกประเภทของบริษัท ฯ ให้มีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ในการต่ออายุสัญญาของบริษัท ฯ - ให้คำปรึกษาข้อกฎหมายต่างๆ แก่บริษัท ฯ ในการดำเนินการจัดทำสัญญา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และเป็นไปอย่างถูกต้อง - วางแผนกลยุทธ์ระบบงานสัญญาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ

ประเภทงาน

กฎหมาย

สถานที่ทำงาน

บางรัก

การศึกษา

ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ และมีประกาศนียบัตร กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา, กฎหมายแข่งขันการค้า, กฎหมายด้านการขนส่ง

คุณสมบัติ

- มีประสบการณ์ด้านกฎหมาย 10 ปีขึ้นไป กับองค์กรขนาดใหญ่ หรือองค์กร/ธุรกิจด้าน Logistics - มีประสบการณ์การจัดทำสัญญาด้าน Logistics และมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวกับการค้า

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

32 - 40 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายนิติกรรมสัญญา (บริษัท ออลล์ นาว โลจิสติกส์ จำกัด)