หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : GM - Data Science / Machine Learning / Artificial Intelligence (AI)

ระดับบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะงาน

•วางแผน ดำเนินการหน่วยบ่มเพาะธุรกิจให้โครงการภายใต้การดูแลสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่กำหนด •ดำเนินงานตามนโยบาย ให้ โครงสร้าง สถาปัตยกรรมด้านเทคโนโลยีด้านAIขององค์กร และระบบนิเวศของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ ครอบคลุมทั้งด้าน Hardware, software ,network and future platform •บริหารแผนดำเนินงานวิจัย จัดการองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์

ประเภทงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานที่ทำงาน

บางรัก

การศึกษา

-การศึกษาปริญญาตรี/โท ด้าน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ ปัญญาประดิษฐ์ หรือ คณิตศาสตร์ หรือ Computational Intelligence หรือ วิทยากรคอมพิวเตอร์ หรือ การบริหารเทคโนโลยี

คุณสมบัติ

-มีประสบการณ์ด้านบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศระดับมหาชนและข้ามชาติ และให้คำปรึกษาระบบสถาปัตยกรรมโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย 3 ปี -มีประสบการณ์ทำงานในระดับข้ามชาติแบบตะวันออก / ทำงานในธุรกิจค้าปลีกอย่างน้อย 3 ปี - มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญงานด้าน Enterprise Architecture Design and Securities system - มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการธุรกิจหรือ Start Up ระดับกลยุทธ์ -มีความสามารถบริหารฐานข้อมูล เขียนโปรแกรมและสร้างแบบจำลองด้าน ปัญญาประดิษฐ์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น IOT, Robotic, Block Chain etc. -มี Systematic & Design Thinking ในธุรกิจค้าปลีก สุขภาพ หรือ สื่อสาร หรือ ธนาคาร -สามารถสื่อสารภาษาและวัฒนธรรม อังกฤษ จีน หรือ ญีปุ่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ -2ปีแรกปฏิบัติงานสีลม ปีที่ 3 ย้ายที่ทำงานหลักไปแจ้งวัฒนะ (ใกล้เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ) **สนใจสมัครงาน สามารถสมัครทาง Website หรือ E-mail : sevenjobs@cpall.co.th (ใส่หัวข้อเป็นตำแหน่งที่สนใจ)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

40-50 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งGM - Data Science / Machine Learning / Artificial Intelligence (AI)