CP ALL MANAGEMENT TRAINEE PROGRAM 2019 For more information about “Management Trainee” Position, please contact 0-2071-1726.
หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จัดซื้อในประเทศ (รับวุฒิ ปวช, ปวส) ด่วน

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด

ลักษณะงาน

ดูแลเรื่องงานจัดซื้อ อุปกรณ์และสินค้า หาsupplier เพื่อใช้ในการจัดซื้อสินค้า ดูแลเรื่องการติดต่อประสานพร้อมกับการจัดทำเอกสาร

ประเภทงาน

จัดซื้อจัดจ้าง

สถานที่ทำงาน

หลักสี่

การศึกษา

วุฒิตั้งแต่ ปวช, ปวส, ป.ตรี

คุณสมบัติ

ชอบในงานด้านเอกสาร มีทักษในเรื่องการติดต่อประสานงาน แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

20 ปีขึ้นไป

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดซื้อในประเทศ (รับวุฒิ ปวช, ปวส) ด่วน