หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่วิทยากรด้านไฟฟ้า (วิศวกรไฟฟ้า)

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด

ลักษณะงาน

- เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี - ปริญญาตรี ถึง ป.โท สาขาไฟฟ้ากำลัง, ไฟฟ้าติดตั้ง - ผ่านการเกณฑ์ทหาร - มีประสบการณ์ในการทำงานด้านวิศวกรไฟฟ้าหรือด้านเทคนิคไฟฟ้า อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป*** - มีความสามารถในการสื่อสาร การถ่ายทอด และการเป็นวิทยากรผู้สอนได้

ประเภทงาน

วิศวกร

สถานที่ทำงาน

บางเขน

การศึกษา

- ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง, ไฟฟ้าติดตั้ง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

- ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

22-30 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิทยากรด้านไฟฟ้า (วิศวกรไฟฟ้า)