หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ปรับปรุงกระบวนการภายใน

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด

ลักษณะงาน

- ดูแลด้านบริหารนโยบายคุณภาพให้กับองค์กร - ส่งเสริมกิจกรรมด้านระบบคุณภาพให้กับพนักงาน - มีความรู้ทางด้านระบบคุณภาพต่างๆ เช่น ISO , กิจกรรมเพิ่มผลผลิตภายในองค์กร (productivity)

ประเภทงาน

บริหารและการจัดการ

สถานที่ทำงาน

หลักสี่

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขาวิศวอุตสาหการ IE หรือ การจัดการอุตสาหกรรม

คุณสมบัติ

ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

22 -30 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปรับปรุงกระบวนการภายใน