หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด

ลักษณะงาน

- สรรหาพนักงานให้ตรงความต้องการขององค์กร - ติดต่อกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานราชการ - งานอื่นตามได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

บุคคล/ฝึกอบรม

สถานที่ทำงาน

บางเขน

การศึกษา

-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ , รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

- มีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ Toeic 650 ขึ้นไป - มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ - สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ครั้ง คราว - มีไหวพริบดี , ทักษะการสืื่อสารดี

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

21 ปีขึ้นไป

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง