หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ข้อมูล

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด

ลักษณะงาน

- ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลในด้านการบริหารจัดการกระบวนการทำงาน และความต้องการขององค์กรในด้าน Planning, Control, Preventive และ Predictive - พัฒนาแบบจำลองในการบริหารจัดการให้ตอบสนองคสามต้องการของผู้ใช้งาน - พัฒนารายงาน และ Dashboard เพื่อให้บริษัทนำไปใช้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจในการบริหารงาน - ควบคุม ดูแลการทำงานของฐานข้อมูลภายในหน่วยงาน

ประเภทงาน

วิจัยพัฒนา

สถานที่ทำงาน

บางเขน

การศึกษา

- ปริญญาตรี-โท สาขา Statistics, Data Science, Computer Science, Management Information System

คุณสมบัติ

- สามารถใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น SPSS , R and Python - สามารถใช้โปรแกรม Tableau, Microsoft Power BI, Microsoft Excel เช่น Macro VBA - หากมีประสบการณ์ดังนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ การจัดทำ Data Management, Analysis และ Visualization รวมถึง Reports หรือ Analytical dashboard ด้วย Business Intelligence และ Data Analytics หรือมีประสบการณ์ในการดูแล และจัดการฐานข้อมูล SQL Server

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

23-30 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ข้อมูล