หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่วางกลยุทธ์องค์กร

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด

ลักษณะงาน

- วางแผนและควบคุมการดำเนินงานของแผนกลยุทธ์องค์กร - บริหารความเสี่ยงในด้านการจัดทำงบประมาณประจำปี - Corporate KPls และบริหารความเสี่ยง ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ - ควบคุมการรายงานข้อมูลภาพรวมของบริษัท

ประเภทงาน

บริหารและการจัดการ

สถานที่ทำงาน

หลักสี่

การศึกษา

- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาบริหารธุรกิจ/การเงิน/บัญชี /เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  

คุณสมบัติ

- มีความรู้และทักษะด้านบริหารความเสี่ยงและกลยุทธ์องค์กรเป็นอย่างดี - สามารถใช้ภาษาอังกฤษ และใช้คอมพิวเตอร์ Excel และ Power Point ได้เป็นอย่างดี - สามารถขับขี่รถยนต์ได้และมีใบอนุญาต

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

เพศชาย/หญิง อายุ 24 ปี ขึ้นไป

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วางกลยุทธ์องค์กร