หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี (ตรวจสอบภายใน)

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด

ลักษณะงาน

- ดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรฐานของการตรวจสอบภายใน - วางแผนงานตรวจสอบ (Audit Plan) และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผลข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ - กำหนดวิธีการเข้าตรวจสอบ - จัดทำกระดาษทำงาน สรุปสิ่งที่ตรวจสอบ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ประเภทงาน

บัญชี/การเงิน/การลงทุน/การตลาด

สถานที่ทำงาน

หลักสี่

การศึกษา

- ป.ตรี สาขาบัญชี

คุณสมบัติ

- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี - ทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและเพื่อนร่วมงาน - สามารถเดินทางในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดได้

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

22 ปีขึ้นไป

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี (ตรวจสอบภายใน)