CP ALL MANAGEMENT TRAINEE PROGRAM 2019 For more information about “Management Trainee” Position, please contact 0-2071-1726.
หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : หัวหน้าหน่วยคลังสินค้า

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดกระบัง)

ลักษณะงาน

รับผิดชอบการรับ,การเบิก,การจ่าย วัตถุดิบให้ถูกต้องตามระบบ และกระบวนการต่าง ๆ ในการทำงานภายในคลังสินค้าให้เหมาะสม และเป็นไปตามข้อกำหนดของคลังสินค้า

ประเภทงาน

คลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain

สถานที่ทำงาน

ลาดกระบัง

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขาการจัดการโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

ความรู้ในระบบ SAP มีประสบการณ์การทำงานด้านคลังสินค้าอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป โดยเฉพาะด้านคลังวัตถุดิบอาหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เพศ

ชาย

อายุ

22 ปีขึ้นไป

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยคลังสินค้า