หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ประสานงาน(ขอนแก่น)

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดกระบัง)

ลักษณะงาน

ดำเนินการด้านการสื่อสารและประสานงานในด้านต่างๆจากผู้บังคับบัญชา ถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก,การจัดเตรียมนัดหมายการประชุมจัดทำบันทึกรายงานการประชุม การตรวจสอบเอกสารเข้า-ออก ทั้งในรูปแบบเอกสาร จดหมายอิเล็กทรอนิคส์ การอำนวยความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อผู้บังคับบัญชา

ประเภทงาน

ประสานงานทั่วไป

สถานที่ทำงาน

จังหวัดขอนแก่น

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

ประสบการณ์การทำงานด้านประสานงาน , เลขานุการ ไม่น้อยกว่า 1 ปี มีความละเอียดรอบคอบ,มีมนุษย์สัมพันธ์,รักษาความลับมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

เพศ

หญิง

อายุ

25 ปีขึ้นไป

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงาน(ขอนแก่น)