หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดกระบัง)

ลักษณะงาน

บริษัทฯ พิจารณารับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล 1 ตำแหน่ง 1. ดำเนินการตรวจสอบการใช้สิทธิด้านสวัสดิการทั้งของบริษัทและสิทธิตามกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องให้กับพนักงาน 2. จัดกิจกรรมสัมพันธ์ เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในด้านต่างๆ 3. รวบรวมข้อมูลการใช้สิทธิสวัสดิการและสรุปวิเคราะห์การใช้สิทธิเพื่อการปรับปรุง เป็นต้น - ปฎิบัติงาน วันจันทร์ - เสาร์ (8.00-17.00น.)

ประเภทงาน

บุคคล/ฝึกอบรม

สถานที่ทำงาน

ลาดกระบัง

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

1. สามารถปฎิบัติงานภายใต้สภาวะกดดันด้านเวลา และคุณภาพได้ดี 2. สามารถเดินทางปฎิบัติงานนอกสถานที่ได้ 3. ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

20 - 25 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์