หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์(ขอนแก่น)

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดกระบัง)

ลักษณะงาน

รับผิดชอบในการวิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน และวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตรงตามความต้องการและทันเวลา

ประเภทงาน

ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน

สถานที่ทำงาน

จังหวัดขอนแก่น

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการอาหาร ,วิทยาศาสตร์เคมี หรือทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

ประสบการณ์การทำงานด้านวิจัยและพัฒนา ไม่ต่ำกว่า 2 ปี

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

18 ปีขึ้นไป

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์(ขอนแก่น)