หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต(สาขาขอนแก่น)

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดกระบัง)

ลักษณะงาน

1.รับผิดชอบการวางแผนการผลิตภัณฑ์ใหม่ ติดตามความพร้อมก่อนการผลิตสินค้าใหม่และตรวจสอบ BOM 2.รับผิดชอบการจัดทำ Updete Recipe ในระบบ SAP 3.รับผิดชอบจัดทำใบสั่งผลิต 4.รับผิดชอบจัดทำ Updete เวลาการผลิตของแต่ละสายการผลิต 5. .รับผิดชอบจัดทำ Updete กำลังการผลิต

ประเภทงาน

ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน

สถานที่ทำงาน

จังหวัดขอนแก่น

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์,วิทยาศาสตร์,หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

1.มีประสบการณ์ด้านกางวางแผนกระบวนการผลิต,SAP,กระบวนการผลิตอาหาร 2-5 ปี 2.มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม MS office 3.ทักษะด้านการคำนวณและคิดวิเคราะห์ข้อมูล

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

18 ปีขึ้นไป

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต(สาขาขอนแก่น)