หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : หัวหน้างานผลิต(สาขาขอนแก่น)

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดกระบัง)

ลักษณะงาน

-เตรียมความพร้อมของอุปกรณ์, เครื่องจักร และ นำแผนผลิตไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผลิตสินค้าได้มีคุณภาพ, ครบ ปริมาณ , ส่งมอบทันเวลา และ มีความปลอดภัย

ประเภทงาน

ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน

สถานที่ทำงาน

จังหวัดขอนแก่น

การศึกษา

ปวช-ปวส สาขาวิชาคหกรรม / อาหารและโภชนาการ หรือทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

มีประสบการณ์ด้านการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 1 ปี

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

18 ปีขึ้นไป

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งหัวหน้างานผลิต(สาขาขอนแก่น)