หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพวัตถุดิบ(ขอนแก่น)

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดกระบัง)

ลักษณะงาน

- พัฒนาระบบการประกันคุณภาพด้านกระบวนการตรวจรับวัตถุดิบ - พัฒนาและยกระดับคุณภาพวัตถุดิบ ของ Supplier การประสานงานกับส่วนงานหลายส่วน การประสบผลสำเร็จต้องอาศัยหน่วยงานอื่น

ประเภทงาน

ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน

สถานที่ทำงาน

จังหวัดขอนแก่น

การศึกษา

ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร/เทคโนโลยีอาหารหรือเทียบเท่า

คุณสมบัติ

การทำงานในโรงงานผลิตอาหารอย่างน้อย 3 ปี มีประสบการณ์ในการทำงานระบบ ISO 9001 ,22000, GMP , HACCP รวมถึงการ Audit ระบบดังกล่าว ระบบงานประกันคุณภาพในสายการผลิตอาหาร

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

25 ปีขึ้นไป

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพวัตถุดิบ(ขอนแก่น)