หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : วิศวกรงานระบบวิศวกรรมกลาง (ไฟฟ้า / เครื่องกล)

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดกระบัง)

ลักษณะงาน

- ดูแลระบบไฟฟ้า และเครื่องจักรซึ่งเป็นงานเชิงระบบสนับสนุนการทำงานของไลน์ผลิต - รับผิดชอบวางแผน ติดตามงานซ่อมบำรุงระบบ หรือการปรับปรุงกระบวนการต่างๆตามสายงาน - งานบำรุงเชิงป้องกัน และการกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา (Preventive) - วางแผน และกำหนดภาระงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา พนักงานช่างเทคนิค ช่างไฟฟ้า ช่างปรับอากาศ ทั้งพนักงานรายวันและรายเดือน

ประเภทงาน

วิศวกร

สถานที่ทำงาน

ลาดกระบัง

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และวิศวกรรมเครื่องกล

คุณสมบัติ

สามารถปฎิบัติงานแบบเข้ากะและวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้ (มีรายได้เพิ่มเป็นการชดเชย)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

22 - 30 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งวิศวกรงานระบบวิศวกรรมกลาง (ไฟฟ้า / เครื่องกล)