หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : วิศวกรควบคุมการผลิต (ไฟฟ้า / เครื่องกล / วิศวกรรมอาหาร)

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดกระบัง)

ลักษณะงาน

- ควบคุมและจัดการการผลิตในไลน์ผลิต - งานบำรุงเชิงป้องกัน และการกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา (Preventive) - วางแผนวัตถุดิบและกำลังคนเพื่อผลิตได้ทันตามเวลาที่กำหนด - ควบคุมดูแลพนักงานภายใต้บังคับบัญชา (หัวหน้างาน,พนักงานรายเดือน,พนักงานรายวัน)ให้ปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเภทงาน

วิศวกร

สถานที่ทำงาน

ลาดกระบัง

การศึกษา

ปริญญาตรีสาขาดังต่อไปนี้ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอาหาร

คุณสมบัติ

สามารถปฎิบัติงานแบบเข้ากะและวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้ (มีรายได้เพิ่มเป็นการชดเชย)

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

24-32 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งวิศวกรควบคุมการผลิต (ไฟฟ้า / เครื่องกล / วิศวกรรมอาหาร)