หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดกระบัง)

ลักษณะงาน

รวบรวม จัดทำ ตรวจสอบและบันทึกบัญชี และสอบทานรายการทางบัญชีที่เป็นบัญชีคุมยอดกับบัญชีย่อย เพื่อให้รายงานทางบัญชีมีความถูกต้อง ครบถ้วน ตามมาตฐานการบัญชีและประมวลรัษฏากร

ประเภทงาน

บัญชี/การเงิน/การลงทุน/การตลาด

สถานที่ทำงาน

ลาดกระบัง

การศึกษา

วุฒิปริญญาตรี สาขาบัญชี

คุณสมบัติ

ประสบการณ์ด้านบัญชี 1-5 ปี

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

23-32 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี