หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : พนักงานซ่อมบำรุง(สาขาขอนแก่น)

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดกระบัง)

ลักษณะงาน

รับผิดชอบการศึกษา วิเคราะห์และออกแบบระบบบำรุงรักษาเครื่องจักร และวิเคราะห์ปัญหาการซ่อมเครื่องจักรเพื่อสนับสนุนให้การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเภทงาน

ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง

สถานที่ทำงาน

จังหวัดขอนแก่น

การศึกษา

ปวส.สาขาไฟฟ้า/เครื่องกลหรือทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

ประสบการณ์การทำงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร 0-2 ปี

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

18 ปีขึ้นไป

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งพนักงานซ่อมบำรุง(สาขาขอนแก่น)