หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์(ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่)

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดกระบัง)

ลักษณะงาน

รับผิดชอบในการวิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน และวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ให้ตรงตามความต้องการและทันเวลา

ประเภทงาน

วิจัยพัฒนา

สถานที่ทำงาน

ลาดกระบัง

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร

คุณสมบัติ

- ประสบการณ์การทำงานด้านวิจัยและพัฒนาด้านอาหารหรือเบเกอรี่ 1-3 ปี

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

25-30 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์(ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่)