หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : หัวหน้าหน่วยวิศวกรรมผลิต(สาขาขอนแก่น)

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดกระบัง)

ลักษณะงาน

รับผิดชอบการวางแผนงานและควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักรและการซ่อมบำรุง เพื่อสนับสนุนให้การผลิตและระบบการทำงานต่างๆ เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ

ประเภทงาน

วิศวกร

สถานที่ทำงาน

จังหวัดขอนแก่น

การศึกษา

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า , เครื่องกล , วิศวกรรมอาหารหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ชนิดภาคีหรือสามัญมีประสบการณ์ควบคุมการบำรุงรักษาเครื่องจักรและการซ่อมบำรุง เพื่อสนับสนุนให้การผลิต 0-2

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

18 ปีขึ้นไป

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยวิศวกรรมผลิต(สาขาขอนแก่น)