หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล /ไฟฟ้า /อุตสาหการ)

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดกระบัง)

ลักษณะงาน

1.วางแผนและควบคุมการผลิตเพื่อให้กระบวนการการผลิตเพื่อให้กระบวนการผลิตเป็นไอย่างต่อเนื่อง 2.วางแผนการสั่งซื้อและติดจามกลุ่มวัตถุดิบอายุสั้น 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ประเภทงาน

ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน

สถานที่ทำงาน

ลาดกระบัง

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

1.มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรม MS office 2.ทักษะด้านการคำนวณและคิดวิเคราะห์ข้อมูล

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

18ี ปีขึ้นไป

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (วิศวกรรมศาสตร์เครื่องกล /ไฟฟ้า /อุตสาหการ)