หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่คุมเครื่องจักรสาขาขอนแก่น

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดกระบัง)

ลักษณะงาน

ใช้เครื่องมือวิเคราะห์และออกแบบระบบบำรุงรักษาเครื่องจักรวิเคราะห์ปัญหาการซ่อมเครื่องจักรเพื่อสนับสนุนให้การควบคุมและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธภาพ

ประเภทงาน

ช่างเทคนิค/อิเลคโทรนิค/ซ่อมบำรุง

สถานที่ทำงาน

จังหวัดขอนแก่น

การศึกษา

ปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมไฟฟ้า / เครื่องกลแมคคารอนิคคส์ หรือทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

สามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์และออกแบบระบบบำรุงรักษาเครื่องจักรวิเคราะห์ปัญหาการซ่อมเครื่องจักรเพื่อสนับสนุนให้การควบคุมและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธภาพ

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

18 ปีขึ้นไป

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คุมเครื่องจักรสาขาขอนแก่น