หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดกระบัง)

ลักษณะงาน

วางแผนการจัดซื้อสินค้าประเภทวัตถุดิบด้านอาหาร รวมไปถึงการเปรียบเทียบราคา และประเมิน Supplier เพื่อสนับสนุนการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเภทงาน

จัดซื้อจัดจ้าง

สถานที่ทำงาน

ลาดกระบัง

การศึกษา

ปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

มีประสบการณ์ด้านงานจัดซื้อวัตถุดิบประเภทอาหาร อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

24-32

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ