หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่การตลาด / บริหารผลิตภัณฑ์

บริษัท ซีพีแรม จำกัด (ลาดกระบัง)

ลักษณะงาน

ดำเนินการบริหารกลยุทธ์ วิเคราะห์การตลาด วิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่ง และกลยุทธ์ต่างๆ รวมไปถึงการบริหารผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจำหน่ายต่างๆ

ประเภทงาน

การตลาด

สถานที่ทำงาน

สาทร

การศึกษา

ปริญญาตรี - ปริืญญาโท สาขาการตลาด หรือวิทยาศาสตร์การอาหารเท่านั้น

คุณสมบัติ

คิดเชิงธุรกิจ วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีไหวพริบ

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

23 - 29 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การตลาด / บริหารผลิตภัณฑ์