หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : Compliance Officer

บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด

ลักษณะงาน

ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย – ตรวจสอบติดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท – สื่อสารกฎหมายและกำหนดแนวทางเพื่อให้บุคคลากรของบริษัทปฏิบัติตามได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง - กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท – ตรวจสอบรายการผิดปกติที่อาจขัดต่อกฎหมาย - ประสานงานหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ - ประสานงานการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมายของบริษัทฯ

ประเภทงาน

กฎหมาย

สถานที่ทำงาน

สาทร

การศึกษา

ปริญญาตรี / ปริญญาโท นิติศาสตร์บัณฑิต

คุณสมบัติ

•ประสบการณ์ด้าน Compliance 2-5 ปี (ผ่านงานด้าน AML / ด้านการเงินจะพิจารณาเป็นพิเศษ) •มีทักษะการสื่อสาร การประสานงาน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

28 - 35 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งCompliance Officer