หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่อาวุโสประกันภัย

บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด

ลักษณะงาน

วางแผนการ สรรหาผู้ว่าจ้าง (Client ,Product) ในกลุ่มธุรกิจประกัน นำเสนอระบบชำระ และประสานงานเพื่อให้เกิดธุรกิจร่วมกันประสานดูแล และสร้างความสัมพันธ์เชิงธุรกิจกับผู้ว่าจ้าง

ประเภทงาน

การขาย

สถานที่ทำงาน

สาทร

การศึกษา

•ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นเกี่ยวข้อง •มีประสบการณ์ 3 – 5 ปี ด้านงานขายระบบ IT Solution และงานบริหารลูกค้า Key Account ในกลุ่มลูกค้ากลุ่มธุรกิจประกันภัย และอื่นๆ

คุณสมบัติ

•ทำงานเป็นทีม และมุ่งมั่นต่อเป้าหมายงานและตารางเวลาที่ท้าทาย •ทักษะการสื่อสาร การประสานงาน การนำเสนอ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี •ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี •มีความคล่องตัวในการเดินทางและเวลางาน

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

อายุ 25 - 35 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่อาวุโสประกันภัย