หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่กฏหมายและบริหารความเสี่ยง

บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด

ลักษณะงาน

- ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย - จัดทำนิติกรรมสัญญาต่าง ๆ ของบริษัทฯ - ประสานงานหน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทฯ - ประสานงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ

ประเภทงาน

กฎหมาย

สถานที่ทำงาน

สาทร

การศึกษา

ปริญญาตรี / ปริญญาโท นิติศาสตร์บัณฑิต

คุณสมบัติ

ประสบการณ์ : 1-3 ปี ทักษะการสื่อสาร การประสานงาน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

24 - 28 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กฏหมายและบริหารความเสี่ยง