หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : Senior Software Engineer / Software Engineer

บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด

ลักษณะงาน

•Develops and enhances software applications. •Perform Unit test, Integrate test and performance test. •Prepare software package and set up manual. •Perform deploy application to test environment and support deploy to production. •Establishes software project document e.g. design document, program specification, ER-diagram, class diagram, UML diagram and other document. •Performs defect fixing, incident investigation and provide problem resolution. •Performs other works assigned by supervisor as necessary

ประเภทงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานที่ทำงาน

สาทร

การศึกษา

•Bachelor’s Degree in Computer Science, Software Engineering, Computer Engineering, IT or other related fields

คุณสมบัติ

•1 - 3 year experiences in java software development. •1 - 3 year experiences in mobile development. •Experience in E-Payment Business (prefer but not necessary experience) such as Bill Payment, Mobile Payment, Payment Gateway, Credit Card Payment or E-Wallet. •Preferred experience includes. a)Web application development based on J2EE framework.(Responsive development skill is an advantage). b)Mobile development on iOS (Objective-C, Swift iOS) , Android (Android Studio) c)Mobile development on IBM Mobile First (prefer but not necessary experience) d)Database will be in Oracle11g. e)Other including Servlet, Java beans, EJB, JMS, JavaScript/JQuery, JavaMail, Web Services, JSON, HTML5/CSS, XML, UML, AJAX, PHP or other software design skilled etc. f)Tool : Eclipse/Websphere , version control systems, MS Word & Excel g)OS : UNIX/Windows Servers

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

25-35 years

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งSenior Software Engineer / Software Engineer