หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการทั่วไป / ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด

ลักษณะงาน

•กำหนดแผนงานการพัฒนาระบบสารสนเทศ ของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบ Payment Gateway , E-Money และ ผลิตภัณฑ์ด้านการเงิน •ศึกษาวิจัย การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และอุปกรณ์ต่างๆมาใช้ในระบบรับชำระ และผลิตภัณฑ์ด้านการเงิน อื่นๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อ ตอบสนองความต้องการของลูกค้า •บริหารจัดการ โครงการพัฒนาและออกแบบระบบงาน(SW/HW) เพื่อให้ได้ผลตามเป้าหมาย และระยะเวลาที่กำหนด

ประเภทงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถานที่ทำงาน

สาทร

การศึกษา

ปริญญาตรี / โท สาขา IT-เทคโนโลยีสารสนเทศ , การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

•มีความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตลาด ในธุรกิจ IT , E-Money , Payment Gateway •สามารถใช้ Microsoft Project ในการบริหารโครงการได้ •มีประสบการณ์ 7-15 ปี ด้านการตลาด ,การพัฒนาธุรกิจ และการบริหารโครงการด้าน IT •สามารถวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนการตลาด , ทักษะสื่อสาร การบริหารโครงการ , •ทำงานเป็นทีม และมุ่งมั่นต่อเป้าหมายงานและตารางเวลาที่ท้าทาย •ทักษะการสื่อสาร การประสานงาน การนำเสนอ และ สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

35 - 50 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป / ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ