หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : วิศวกรบำรุงรักษา ประจำศูนย์กระจายสินค้า สุราษฎร์ธานี

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะงาน

1. กำหนดแผน-ติดตามผลพร้อมประเมินผลการปฏิบัติ P.M ของเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของฝ่ายวิศวกรรม 2. ประเมินผลการซ่อมเครื่องจักร-อุปกรณ์ของพนักงานบำรุงรักษา เพื่อให้สอดคล้องและบรรลุผลตาม KPI ของฝ่ายวิศวกรรมที่กำหนดไว้ 3. กำหนดมาตรการแก้ไขการซ่อมของเครื่องจักร-อุปกรณ์ เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ 4. กำหนดปริมาณการสั่งซื้อ Spare Part ของเครื่องจักร-อุปกรณ์ เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน 5. เจรจาต่อรอง Supplier เพื่อให้ได้งานและวัสดุอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ ด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด 6. จัดฝึกอบรมให้กับพนักงานบำรุงรักษา เพื่อให้เกิดความรู้ ทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 7. สรุปผลการปฏิบัติงานของแผนกบำรุงรักษา เสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อกำหนดเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ประเภทงาน

วิศวกร

สถานที่ทำงาน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การศึกษา

วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรมไฟฟ้า , อิเล็กทรอนิกส์ , เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

1. มีประสบการณ์ด้านงาน Maintennance , PM อย่างน้อย 1-2 ปี 2. มีภาวะผู้นำและทักษะการติดต่อประสานงานคล่องแคล่ว

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

23 - 35 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งวิศวกรบำรุงรักษา ประจำศูนย์กระจายสินค้า สุราษฎร์ธานี