หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : นักศึกษาฝึกงาน (Student Trainee)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะงาน

สาขาที่เปิดรับการฝึกงาน 1. การจัดการ หรือบริหารธุรกิจ 2. การตลาด 3. เศรษฐศาสตร์ 4. บัญชี 5. ทรัพยากรบุคคล 6. ประชาสัมพันธ์/นิเทศศาสตร์/สื่อสารองค์กร 7. วิศวโยธา/ไฟฟ้า/อุตสาหการ 8. สถาปัตย์/ เขียนแบบ 9. สถิติ/คณิตศาสตร์ประยุกต์ 10. อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/มนุษยศาสตร์ (ภาษาจีน/เกาหลี/ญี่ปุ่น) 11. นิติศาสตร์ 12. Foodscience

ประเภทงาน

อื่นๆ

สถานที่ทำงาน

บางรัก

การศึกษา

ช่วงระยะเวลาการฝึก เทอม 1 ส.ค.-ธ.ค.(4เดือน), เทอม 2 ม.ค.-พ.ค.(4เดือน), summer มิ.ย.-ก.ค.(2 เดือน)

คุณสมบัติ

-นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 3 และ 4 - เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

20 - 25 ปี

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งนักศึกษาฝึกงาน (Student Trainee)