หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : นักศึกษาฝึกงาน : โครงการสหกิจศึกษา (สายวิชาชีพ)

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะงาน

ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงาน

ประเภทงาน

อื่นๆ

สถานที่ทำงาน

บางรัก

การศึกษา

กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาดังต่อไปนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ -วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering) -วิศวกรรมการอาหาร (Food Engineering) คณะวิทยาศาสตร์ -วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) -เทคโนโลยีสารนเทศ (Information Technology) - วิทยากศาสตร์การอาหาร (Food Science) คณะอุคสาหกรรมการเกษตร - แปรรูปการฝลิต - เทคโนโลยีอาหาร คณะบัญชี หรือสาขาวิชาบัญชี

คุณสมบัติ

เกรดเฉลี่ยรวม(GPA) ถึงภาคการศึกษาล่าสุดไม่ต่ำกว่า 3.00 สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่สีลม/ ลาดกระบัง / ลาดหลุมแก้ว และสามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ สุขภาพร่างกายแข่งแรง พร้อมเรียนรู้งานใหม่ๆตลอดเวลา

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งนักศึกษาฝึกงาน : โครงการสหกิจศึกษา (สายวิชาชีพ)