หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาสูตรอาหาร ( CHEF )

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะงาน

1. เข้าร่วมประชุมเป็นคณะกรรมการทดสอบชิมสินค้าอาหาร Benchmark และสินค้าอื่นๆ (อาหารคาว/หวาน) ตามโครงสร้างทางด้านอาหารต่างๆ 2.พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้เหมือน Benchmark จากการสรุปในที่ประชุมคณะกรรมการทดสอบชิม ในที่ประชุม Benchmark 3. พัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ (คาว/หวาน) ในที่ประชุมBenchmark หรือในที่ประชุมโครงการ ทางด้านอื่นๆ 4. พัฒนาและจัดทำผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ๆ (คาว/หวาน) ตามคำร้องขอจากหน่วยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ /หน่วยงานการตลาด 5. ประสานงานกับฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการประยุกต์ ขั้นตอนการทำอาหาร ให้สอดคล้อง กับกระบวนการทำงานของโรงงานผู้ผลิต 6. เป็นที่ปรึกษาด้านสูตรอาหารอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 7. ชิมผลิตภัณฑ์ร่วมกับทีมงานเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้านั้นยังคงคุณลักษณะต่างๆ ตามมาตรฐานเพื่อเป็น การรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ 8. ดำเนินการให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านเทคนิคและความรู้ความสามารถ

ประเภทงาน

ผลิต/ควบคุมคุณภาพ/โรงงาน

สถานที่ทำงาน

บางรัก

การศึกษา

คุณสมบัติ

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

35 ปีขึ้นไป

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาสูตรอาหาร ( CHEF )