หน้าหลัก | ตำแหน่งงาน

ค้นหาตามรายชื่อบริษัท

รายละเอียดงาน

ตำแหน่งงาน : กราฟฟิคดีไซน์เนอร์

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ลักษณะงาน

ออกแบบและสร้างสรรค์งาน Graphic Design สำหรับการสื่อสารออนไลน์

ประเภทงาน

การตลาด

สถานที่ทำงาน

บางรัก

การศึกษา

ปริญญาตรี สาขาวิชา Graphic Design, นิเทศศิลป์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

- ออกแบบงาน Graphic Design และสามารถตัดต่องาน Video ได้ - มีความชำนาญในการใช้งานโปรแกรม Adobe Illustrator / Photoshop และโปรแกรมตัดต่อ Video มีไอเดียแปลกใหม่ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ฝีมือในการออกแบบ โดดเด่นมืออาชีพ - มีความกระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบสูง

เพศ

ไม่ระบุ

อายุ

23-28

โปรด login เข้าสู่ระบบ

แนะนำตำแหน่งงานให้เพื่อน

ตำแหน่งกราฟฟิคดีไซน์เนอร์